Tonchev.net

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Екоенергетика      Zero CO2 Energy

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Видеоилюстрирани иновации, реализирани от партньорската мрежа може да разгледате на:

За автомобили http://3sauto.tech  ,

За зелени сгради https://zeroco2.space,

За електрическа авиация http://www.variocopter.com

Храни с българско сухо кисело мляко https://cosmobar.eu

За хидрокинетична енергетика и енергоакумулация https://www.epsystems.net

Video-illustrated innovations implemented by the partner network can be viewed at:

For cars  http://3sauto.tech
For green buildings https://zeroco2.space
For electric aviation http://www.variocopter.com

Rowbars include dry Bulgarian yogurt https://cosmobar.eu
For hydrokinetic energy and energy storage https://www.epsystems.net

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ е завършил е математическа гимназия, висше авиационно училище, ТУ-София, специалност електроенергетика, доктор е на техническите науки. Специализирал е у нас и в чужбина в областта на информатиката и икономиката.
Автор е на няколко стотин изобретения, иновации и полезни модели и стотици статии в сферата на строителството, енергетиката, телекомуникациите, автомобилната промишленост и водния транспорт.
Работил е в сферата на електроизграждането, разработката и изграждането на проекти и съоръжения за ВЕЦ, вятърни и фотоволтаични електроцентрали. Има издадени над 30 книги на бизнес и техническа тематика. Част от книгите вижте на https://m.helikon.bg/author/17455-Георги-Тончев.html

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME

Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma