Tonchev.net

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Баланс на автомобили в завоите, чрез физическо преместване на центъра на тежестта на автомобила към центъра на завоя едновременно с кормилото - това е световна патентна иновация с официално становище от Патентното ведомство, което може да изтеглите от ТУК

Balance cars in turns, by physically shifting the car's center of gravity to the center of the turn at the same time as the steering wheel

 
 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma