Tonchev.net

 

INNOVATION PARTNERS NETWORK е мрежата за иновации, от която се нуждаете, за да намерите, съгласувате, изпитате и предоставите най-добрата иновация във вашата организация. Отличните идеи могат да дойдат отвсякъде, но намирането им не винаги е лесно. INNOVATION PARTNERS NETWORK  може да Ви помогне да събирате и филтрирате идеи, за да се съсредоточите върху най-добрите. Ние развиваме надеждните идеи, произхождащи от Вас и Вашата организация и Ви подкрепяме до окончателното им реализиране.

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Екоенергетика      Zero CO2 Energy

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Препоръчително е иновативните фирми да капитализират иновациите като апортни вноски в капитала си. Актуални официални оценки на четири нематериални актива за Агенцията по вписвания може да изтеглите от ТУК!

100% безвъзмездни средства предоставят европейските иновационни програми за световни патентни новости. Грантовете изцяло финансират разкриване потенциала на иновациите и завършват с доклад за получените положителни или отрицателни резултати. Условията на европейския иновационен фонд за безвъзмездно финансиране на световни патентни новости може да изтеглите от ТУК !

INNOVATION PARTNERS NETWORK  is the only innovation network you need to find, align, test and deliver the best innovation in your organisation. Great ideas can come from anywhere, but finding them isn’t always easy. INNOVATION PARTNERS NETWORK can help you collect and filter ideas, so you can zero in on the best. We are developing credible ideas sourced from across the organization and supporting you up to final realization. Innovative gravity energy see HERE 

   

Copyrights byi’ George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma