Tonchev.net

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои     Balance at turns  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Нидерландия забранява на кораби, плаващи по вътрешни води канали и реки, да изхвърлят токсични изпарения от юли 2024г.. Забраната се отнася за седем вида изпарения, включително такива от канцерогенен бензен, бензин и смеси от петрол и бензен.

The Netherlands is banning ships sailing on inland waterways, canals and rivers from emitting toxic fumes from July 2024. The ban applies to seven types of fumes, including those from carcinogenic benzene, petrol and mixtures of petroleum and benzene.

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Вариокоптер   Vario Copter

Балансиране в завои     Balance at turns  

Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights byi’ George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma