Tonchev.net

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Екоенергетика      Zero CO2 Energy

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Нидерландия забранява на кораби, плаващи по вътрешни води канали и реки, да изхвърлят токсични изпарения от юли 2024г.. Забраната се отнася за седем вида изпарения, включително такива от канцерогенен бензен, бензин и смеси от петрол и бензен. Природосъобразно хибридно задвижване на електро-кораби включва използването на твърди фотоволтаичин платна- квазикрила на сгъваеми мачти. Това инженерно решение е световна патентна новост от 2923 г.. Повече изтеглете от ТУК   Становището на Патентното ведомство за световна патентна новост на овално крило може да изтеглите от ТУК !

The Netherlands is banning ships sailing on inland waterways, canals and rivers from emitting toxic fumes from July 2024. The ban applies to seven types of fumes, including those from carcinogenic benzene, petrol and mixtures of petroleum and benzene. I

Вижте видеа на многокорпусни кораби на овални подводни крила, генерирани с помощта на изкуствен интелект ТУК

Изобретените многокорпусни електро-водородни кораби на овални крила са световна патентна новост - изтеглете официалния доклад от Патентното от ТУК

See more video of multihull ships over oval hydrofol created by AI

Invented E-H2 multihull ships over oval hydrofoils are world patent novelty - download official statement of Patent Authority HERE

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights byi’ George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma